top of page

WeDO - inițiere în robotică

 

Scurtă descriere

WeDo este un instrument cu ajutorul cărora copiii descoperă noțiunile și principiile de bază ale roboticii. Ei învață să construiască și să programeze diferite modele cu ajutorul seturilor LEGO® Education. Prin intermediul proiectelor propuse, copiii vor lucra ca mici oameni de știință, ingineri, matematicieni și chiar scriitori.

 

Structura  activităților

Toate activitățile sunt bazate pe un proces de învățare în 4 pași:

 • Conectare: prin intermediul unor prezentări, filmulețe și scurte animații se inițiază discuții cu copiii despre noțiunile care urmează să fie învățate

 • Construire: copiii învață cel mai bine atunci când își folosesc și mâinile, nu doar mintea. Ei vor învăța construind modele care au la bază noțiunile prezentate

 • Contemplare: discutând despre construcțiile lor, copiii vor înțelege mai bine noțiunile și conceptele prezentate și vor face conexiuni între cunoștințele anterioare și cele nou dobândite

 • Continuare: copiii sunt stimulați să-și îmbunătățească modelele și să realizeze programe mai complexe prin care să diversifice comportamentul acestora.

Se vor crea și se vor studia modele din următoarele categorii (și nu numai):

 • Mecanisme uluitoare

 • Animale 

 • Sporturi

 • Povești de aventură

 • Șantierul de construcții

 • Parcul de distracții

 • Spațiul cosmic

Activitățile sunt structurate astfel încât, folosind modelele construite, să se abordeze subiecte din matematică, știință, literatură și studii sociale.

 

Obiective educaționale

WeDo le permite copiilor:

 • să deprindă abilități în domeniul știintei, tehnicii, ingineriei și matematicii

 • să dobândească cunoștințe noi din domeniile conexe modelelor construite

 • să găsească răspunsuri și soluții la provocări diferite

 • să gândească creativ pentru a realiza modele funcționale

 • să stabilească legături solide cauză - efect

 • să observe și să măsoare efectele pe care le au schimbarea diferiților factori asupra modelului construit

 • să comunice și să prezinte date prin intermediul tabelelor

 • să construiască modele 3D plecând de la desene 2D

 • să gândească logic și să creeze programe care controlează  comportamentul modelului construit

 

Beneficii pentru participanți

La finalul cursului, copiii vor avea un bagaj bogat de cunoștințe de bază din domeniile:

 • Știintă: învață despre transmiterea mișcării si transferul de energie. Construind, capătă cunoștințe despre  pârghii, roți, scripeți, came, curele de transmisie, senzori, motoare

 • Tehnologie:  copiii învață să programeze și să creeze modele funcționale,  să interpreteze imagini 2D și 3D. Includ în procesul de învățare tehnologia  și instrumentele digitale.

 • Inginerie: copiii construiesc, programează și testează modelele. Modifică comportamentul modelului făcând schimbări în mecanica acestuia sau adăugând diverși senzori. Încearcă să găsească soluții noi. Lucrează în echipă.

 • Matematică: copiii învață forme geometrice, unități de măsură (distanță, timp, viteză, masă, etc.) și utilizarea instrumentelor de măsurare a lor. Fac estimări, măsurători, calcule, înregistrează date în tabele, realizează reprezentări grafice.

 • Limbaj: copiii învață să comunice în scris și oral. Pregătesc, întocmesc și susțin prezentări despre modelele construite.  Folosind o secvență logică de evenimente crează povești cu efecte vizuale și sonore. Participă activ la activități de grup.

 

Durata cursului

Cursul este alcătuit din 4 module de 8 sesiuni (lecții) săptămânale.

Durata unei sesiuni: 1,5 ore.

 

Număr de participanți/clasă

min. 6, max. 10

 

Prețul cursului: 500 RON/modul 

 

Preț / sesiune: 70 RON

bottom of page