top of page

Inițiere în Pneumatică 

 

Scurtă descriere

Cursul propune introducerea elevilor de gimnaziu care au început sau vor începe fizica, în domeniul "Pneumaticii" - o excelentă modalitate de a învăța eficient în echipă.

Cursul dă posibilitatea elevilor de a cunoaște și aprofunda subiectul pneumaticii, bazele acestei discipline fiind explicate prin activități practice – construirea de modele cu setul dedicat LEGO® Education. Activitățile prezintă concepte științifice și tehnice într-o manieră motivantă și incitantă, ce încurajază creativitatea și lucrul în echipă. Sesiunile de curs sunt centrate pe realizarea unor modele precum: platforma lift foarfece, mâna robotică, brațul robotic, presa, dinozaurul, sperietoarea de ciori.

Sesiunile cursului permit elevilor să se comporte ca cercetători, punându-le la dispoziție instrumente și sarcini care promovează investigarea științifică. Ei sunt încurajați să pună întrebări de tipul „Ce se întâmplă dacă?”, să emită predicții sau ipoteze, să testeze comportamentul modelelor construite, să consemneze și să prezinte rezultatele obținute.

 

Obiective educaționale

Cursul își propune:

 • să prezinte elevilor subiectul pneumaticii într-o manieră practică, eficientă și atractivă

 • să creeze un mediu în care elevii să lucreze ca tineri oameni de știință, angajându-i în sferele științei, tehnologiei, proiectării și matematicii

 • să incite elevii la discuții științifice, raționamente și gândire critică

 • să stimuleze elevii să facă presupuneri și predicții, punând laolaltă experiențele și cunoștințele din diverse alte domenii

 • să motiveze elevii să-și utilizeze aptitudinile, creativitatea și intuiția pentru a genera noi competențe

 

Beneficiile pentru participanți

Acest proces în care elevii construiesc, explorează, investighează, se întreabă și comunică activ împreună, are o serie întreagă de beneficii:

 

Știință

 • realizarea de activități practice și investigative

 • testarea ideilor și explicațiilor

 • culegerea, înregistrarea și analiza datelor

 • evaluarea evidențelor științifice și a metodelor de lucru

 

Proiectare și tehnologie

 • utilizarea unor strategii adecvate pentru planificarea și organizarea activităților

 • rezolvarea problemelor tehnice

 • reflecția critică în procesul de evaluare și modificare a ideilor de design și propunerilor de îmbunătățire a produselor

 • dezvoltarea de idei proprii și producerea de specificații pentru produse

 • testarea performanțelor prototipurilor conform specificațiilor tehnice

 

Matematică

 • utilizarea matematicii în domeniile științei si tehnologiei

 • realizarea cu acuratețe de diagrame matematice și grafice 

 • estimare, aproximare și verificare

 • consemnarea metodelor, soluțiilor și concluziilor

 • formularea de argumente convigătoare bazate pe descoperirile făcute

 • realizarea de conexiuni între situația curentă și rezultate, între situații și rezultate deja întâlnite

 • comunicarea eficientă a descoperirilor  / rezultatelor obținute

 

Adresabilitate

Cursul este destinat elevilor din clasele 6-8.

 

Durata cursului

Cursul este alcătuit dintr-un modul de 8 sesiuni (lecții) săptămânale

Durata unei sesiuni: 1,5 ore 

 

Număr de participanți/clasă

min. 6, max. 8

 

Prețul cursului: 500RON

bottom of page